Sabit Protezler


Sabit protezler, diş kayıplarının, komşu dişler üzerine sabitlenen ve hastanın kendi dişi veya dişleri gibi algıladığı protez tipleridir. Tek bir diş üzerindeki madde kayıplarının giderildiği kuronlar veya diş eksikliklerinin tamamlandığı köprüler sabit protezler olarak adlandırılır.
       Metal destekli porselen kuron ve köprü restorasyonları,
       Zirkonyum destekli porselen kuron ve köprü restorasyonları,
       Tam porselen restorasyonlar,
       Lamina restorasyonlar,
       İmplant üstü porselen restorasyonlar sabit protez uygulamalarıdır.